Recyklácia

Viac ako 92,5 % našich drevených okien možno recyklovať. Rozhodujúcim spôsobom to určuje smer vývoja odvetvia profilov. Výrobky navrhujeme tak, aby sa na konci svojej životnosti dali jednoducho demontovať a znova použiť alebo recyklovať.