Udržateľnosť je o zodpovednosti

V súčasnosti pracujeme na tom, aby sme sa stali celoživotne uhlíkovo neutrálnymi (Lifetime Carbon Neutral) zachytením historických emisií CO2, ktoré vyprodukovala skupina VELUX počas svojej 100-ročnej existencie, prostredníctvom ochrany lesov. Znížime tiež budúce emisie uhlíka z celého svojho hodnotového reťazca. Aký je náš cieľ? Zabezpečiť zodpovedné podnikanie.