Room Type: Kúpeľňa

Recyklácia

Viac ako 92,5 % našich drevených okien možno recyklovať. Rozhodujúcim spôsobom to určuje smer vývoja odvetvia profilov. Výrobky navrhujeme tak, aby sa na konci svojej životnosti dali jednoducho demontovať a znova použiť alebo recyklovať.

Jednoduchá údržba

Áno, je to tak – čistenie vonkajšej sklenenej tabule zvnútra je jednoduché a bezpečné. Stačí otočiť strešné okno o 180° a zaistiť ho na mieste vstavanou aretačnou zarážkou na účely čistenia. Vďaka tejto bezpečnostnej funkcii máte obe ruky voľné. Sklenenú tabuľu čistite vodou a mäkkou textíliou. Môžete použiť aj bežné neabrazívne čistiace prostriedky pre domácnosť.

ZY4F-N3AM-YXAA

XK9T-NPKT-ZYNZ

VHW-RWQR-TT37-X4UR

VAH-HXKA-33SF-TUPX

VAH-GTZR-9HVW-W6TO

V4U9-Q6FZ-PUPX

SCO-Y9QA-XVX7-F6OT

SCO-QXRM-TZAT-6KYW

SCO-NLYF-RPUK-PP9U

SCO-29OQ-4MUH-94LW

RKNX-R6Q9-LLSP

QXOG-TXGQ-6SYU

PR9Z-YXWP-X7LD

OT3X-AE3Y-QDW6

IDE-TAFU-LV2H-WL2M

IDE-QHPR-FT6W-WGAP

HWK3-DLPA-FXDF

HQPR-E4MY-VWXL

GFHG-NWWR-VYW9